Agil 100 EC

Logo
Czas wykonania zabiegu
Po wschodach chwastów
Zawartość substancji aktywnej
propachizafop (R)-2-[4,6 -chlorochinoksalin - 2yloksy) fenoksy] propionian 2 -izopropylidenoaminooksyetylu (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) -100 g w 1 litrze środka.
Opis działania
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego, samosiewów zbóż, chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego i innych chwastów jednoliściennych (po wschodach) w niektórych roślinach rolniczych, warzywnych i sadowniczych, szkółkach i uprawach leśnych w okresie wegetacji oraz do zwalczania perzu właściwego w zespole uprawek pożniwnych.
Środek wykazuje działanie układowe, pobierany jest bardzo szybko poprzez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin.
Efekt działania środka widoczny jest już po upływie 3 dni od zabiegu i objawia się żółknięciem, a następnie zamieraniem najmłodszych liści. Opady deszczu występujące w godzinę po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.
Zakres stosowania, terminy i dawki
Środek stosować w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów:
a) do zwalczania chwastów jednorocznych (chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy i inne) od fazy trzech liści do końca fazy krzewienia w dawce: 0,6-0,8 l/ha.
b) do zwalczania samosiewów zbóż w dawce: 0,5-0,7 l/ha, w okresie od fazy 3 liści do początku fazy krzewienia 0,5 l/ha, w okresie od pełni krzewienia do fazy strzelania w źdźbło 0,7 l/ha.
c) do zwalczania perzu, gdy rośliny perzu wykształciły 3-6 liści (osiągnęły wysokość 15-20 cm) w dawce 1,25-1,5 l/ha.

A) ROŚLINY JAGODOWE (AGREST, PORZECZKI, TRUSKAWKA, MALINA)

Opryskiwać przed kwitnieniem lub po zbiorze owoców.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

DAWKI DZIELONE:
Agil 100 EC do zwalczania perzu można stosować w dawkach dzielonych - 2 x 0,6 l/ha w odstępie 12 dni.
Wrażliwość chwastów w zależności od dawki herbicydu
Chwasty wrażliwe:
- chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, perz właściwy, samosiewy zboż, włośnica sina, włośnica zielona, wyczyniec polny, życice

Chwasty odporne:
wszystkie rośliny dwuliścienne
Okres karencji
Nie dotyczy
Okres prewencji dla ludzi, zwierząt i pszczół
Nie dotyczy
Uwagi
Etykieta
Podmiot wprowadzający na rynek
Podmiot, który uzyskał zezwolenia