Buracyl 80 WP

Logo
Czas wykonania zabiegu
Przed i w trakcie wschodów chwastów
Zawartość substancji aktywnej
lenacyl – 3-cykloheksylo-6,7-dihydro-1H-cyklopentapirymidyno-2,4-dion (związek z grupy uracyli) – 80%
Opis działania
Buracyl 80 WP jest środkiem chwastobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowanym doglebowo i nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych oraz niektórych chwastów jednoliściennych w buraku cukrowym, buraku pastewnym, buraku ćwikłowym, truskawce, szpinaku. Środek pobierany jest przez korzenie chwastów, które wkrótce po wschodach zamierają.
Zakres stosowania, terminy i dawki
Plantacje nowo założone opryskiwać w 10-12 dni po posadzeniu.
Zalecana dawka: 0,5-1 kg/ha.
Plantacje jednoroczne i starsze opryskiwać wiosną po rozpoczęciu wegetacji.
Zalecana dawka: 1,5-2 kg/ha.

Opryskiwać nie później, niż 50 dni przed terminem zbioru pierwszych owoców.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Wrażliwość chwastów w zależności od dawki herbicydu
Chwasty wrażliwe:
- dymnica pospolita, gorczyca polna, jaskier polny, komosa biała, kurzyślad polny, łoboda rozłożysta, mak polny, mlecz zwyczajny, niezapominajka polna, rdest kolankowy, rdest powojowy, starzec zwyczajny, szczaw polny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, złocień polny

Chwasty średnio wrażliwe:
- chwastnica jednostronna, jasnota purpurowa, jasnota różowa, pokrzywa żegawka, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, wilczomlecze

Chwasty odporne:
- przytulia czepna, szarłat szorstki i inne gatunki chwastów dwuliściennych wieloletnich lub głęboko korzeniących się
Okres karencji
Nie dotyczy
Okres prewencji dla ludzi, zwierząt i pszczół
Dla ludzi i pszczół - nie dotyczy
Dla zwierząt - 14 dni
Uwagi
1. Środka nie stosować na glebach lekkich o niskiej zawartości próchnicy.
2. Wyższe z zalecanych dawek stosować na glebach ciężkich.
3. Środek stosowany przedsiewnie bezpośrednio po opryskaniu pola wymieszać z glebą na głębokość 2-3 cm. Jeżeli gleba pod zasiew jest dobrze przygotowana, wystarczy jednorazowe bronowanie pola. Glebę suchą zaleca się bronować dwukrotnie. Działanie środka uzależnione jest od stopnia wilgotności gleby, która sprzyja równomiernemu rozmieszczeniu substancji aktywnej w glebie.
4. Opady deszczu w ciągu dwóch tygodni po zabiegu sprzyjają skutecznemu zwalczaniu chwastów i są pożądane nawet wówczas, gdy gleba w czasie zabiegu była wilgotna. W przypadku obfitych opadów deszczu, przedawkowania środka lub wymieszania go z glebą zbyt głęboko, może wystąpić przejściowe zahamowanie wzrostu roślin.
5. Do 3 miesięcy po wykonaniu zabiegu środkiem Buracyl 80 WP nie stosować innych herbicydów.
Etykieta
Podmiot wprowadzający na rynek
Podmiot, który uzyskał zezwolenia