Burakomitron 70 WG

Logo
Czas wykonania zabiegu
Przed i w trakcie wschodów chwastów
Zawartość substancji aktywnej
metamitron 4-amino-6-fenylo-3-metylo-1,2,4-triazyn-5(4H)-on (związek z grupy triazynonów) – 70%.
Opis działania
Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od kiełkowania do fazy liścieni.
Działanie na chwasty
Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od kiełkowania do fazy liścieni.
Zakres stosowania, terminy i dawki
Plantacje nowo założone opryskiwać po wytworzeniu przez rośliny truskawek korzeni przybyszowych.
-Zalecana dawka: 3-4 kg/ha.
W celu poszerzenia spektrum zwalczanych gatunków chwastów Burakomitron 70 WG można stosować w tym samym terminie w mieszaninie ze środkiem Lenazar 80 WP:
Burakomitron 70 WG 2-2,5 kg/ha + Lenazar 80 WP 0,5-0,75 kg/ha.

Plantacje owocujące (od drugiego roku po posadzeniu) opryskiwać wiosną po rozpoczęciu wegetacji
-Zalecana dawka: 4-5 kg/ha.
W celu poszerzenia spektrum zwalczanych gatunków chwastów Burakomitron 70 WG można stosować w tym samym terminie w mieszaninie ze środkiem Lenazar 80 WP:
Burakomitron 70 WG 2-3 kg/ha + Lenazar 80 WP 1,5 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Wrażliwość chwastów w zależności od dawki herbicydu
Chwasty wrażliwe np.:
- fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe np.:
- maruna bezwonna, rumian polny, rumianek pospolity.
Chwasty odporne np.:
- chwastnica jednostronna, chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się.
Okres karencji
Nie dotyczy
Okres prewencji dla ludzi, zwierząt i pszczół
Nie dotyczy
Uwagi
Etykieta
Podmiot wprowadzający na rynek
Podmiot, który uzyskał zezwolenia