Dominator Green 360 SL

Logo
Czas wykonania zabiegu
Po wschodach chwastów
Zawartość substancji aktywnej
glifosat (związek z grupy aminofosfonianów, w postaci soli izopropyloaminowej) – 360 g/l (30,4%)
Opis działania
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych i na użytkach zielonych, oraz w roślinach sadowniczych, a także chwastów i zbędnej roślinności na terenach nieużytkowanych rolniczo. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego i opryskiwacza ręcznego.
Zakres stosowania, terminy i dawki
SADY (JABŁOŃ, ŚLIWA):
Termin stosowania: Środek stosować od wiosny do jesieni przeciwko intensywnie rosnącym chwastom, w dawce niezbędnej do zniszczenia występujących gatunków chwastów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 8 l/ha w 200-300 l wody (opryskiwanie średniokropliste)
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5-8 l/ha w 200-300 l wody (opryskiwanie średniokropliste).

- Stosując Dominator Green 360 SL łącznie z siarczanem amonowym można obniżyć dawkę środka nie zmniejszając ilości wody:
Dominator Green 360 SL 5 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200-300 l wody.
- Środek Dominator Green 360 SL można stosować łącznie ze środkiem Chwastox Extra 300 SL lub ze środkiem Aminopielik Standard 600 SL:
Dominator Green 360 SL 5 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha w 200-300 l wody;
Dominator Green 360 SL 5 l/ha + Aminopielik Standard 600 SL 1,5 l/ha w 200-300 l wody.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2
Wrażliwość chwastów w zależności od dawki herbicydu
Chwasty wrażliwe:
- w dawce 2-3 l/ha: - chwastnica jednostronna, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, kupkówka pospolita, maruna bezwonna, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, wiechlina łąkowa, życica trwała;
- na środek w dawce 4-5 l/ha: bylica pospolita, perz właściwy;
- na środek w dawce 8 l/ha: mniszek lekarski.
Chwasty średnio wrażliwe: - w dawce 8 l/ha: pokrzywa zwyczajna.
Chwasty odporne: - skrzyp polny.
Okres karencji
Nie dotyczy
Okres prewencji dla ludzi, zwierząt i pszczół
Nie dotyczy
Uwagi
1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.
2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.
3. Środek stosować w sadach maksymalnie dwukrotnie w sezonie wegetacyjnym przy zachowaniu minimalnego odstępu pomiędzy zabiegami: 60 dni.
Etykieta
Podmiot wprowadzający na rynek
Podmiot, który uzyskał zezwolenia