Goltix Compact 90 WG

Logo
Czas wykonania zabiegu
Przed i w trakcie wschodów chwastów
Zawartość substancji aktywnej
metamitron/ 4-amino-6-fenylo-3-metylo-1,2,4-triazyn-5(4H)-on/ (związek z grupy triazyn) – 90%.
Opis działania
Goltix Compact 90 WG to środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i truskawce. Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni.
Zakres stosowania, terminy i dawki
Opryskiwać wczesną wiosną, przed wschodami chwastów lub w momencie wschodów chwastów.
Zalecana dawka: 3 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Wrażliwość chwastów w zależności od dawki herbicydu
Chwasty wrażliwe np.:
- gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przytulia czepna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe np.:
- perz właściwy, rumian polny, samosiewy rzepaku.
Chwasty odporne np.:
- chwastnica jednostronna, rdest powojowaty, ostrożeń polny.
Okres karencji
Nie dotyczy
Okres prewencji dla ludzi, zwierząt i pszczół
Nie dotyczy
Uwagi
1. Środka Goltix C compact 90 WG zarówno samego, jak i z dodatkiem adiuwanta nie stosować w temperaturze powyżej 25 st. C.
2. Środek Goltix Compact 90 WG stosowany w temperaturach poniżej 10 st. C działa wolniej.
3. Stosując Goltix Compact 90 WG łącznie z innymi herbicydami przestrzegać zaleceń i przeciwwskazań oraz środków ostrożności obowiązujących dla tych herbicydów (zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania).
4. Nie zaleca się łącznego stosowania środka z insektycydami
5. Wyższą z zalecanych dawek stosować na glebach cięższych, silniej zachwaszczonych.
6. W celu ograniczenia zagrożenia uszkodzeniem rośliny uprawnej zabieg wykonać sprawnym opryskiwaczem w godzinach wieczornych (co szczególnie zaleca się w przypadku łącznego stosowania z adiuwantem).
7. Środka nie stosować:
- w okresie długotrwałej suszy
- na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez choroby i szkodniki
- na rośliny mokre
- w okresie spodziewanych przymrozków.
8. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Etykieta
Podmiot wprowadzający na rynek
Podmiot, który uzyskał zezwolenia