Acaramik 018 EC

Logo
Typ preparatu
zoocydy
Faza fenologiczna gruszy
faza pękanie pąków grusz
faza zielonego pąka grusz
faza białego pąka grusz
koniec opadania płatków kwiatowych grusz
faza wzrostu zawiązków owocowych grusz
Choroba gruszy
Szkodniki gruszy
Zawartość substancji aktywnej
abamektyna (produkt naturalny z grupy makrocyklicznych laktonów) mieszanina (w stosunku 4:1) 2,6-dideoksy-4-O-(2,6-dideoksy-3-O-metylo-α-L-arabino-heksopiranozylo)-3-O-metylo-α-Larabino- heksopiranozyd (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5’S,6S,6’R,-8R,12S,13S,20R,21R,24S)- 6’[(S)-sec-butylo]-21,24-dihydroksy-5’,11,13,22-tetrametylo-2-okso-3,7,19-trioksatetracyklo- [15.6.1.1.4,8.020,24]pentakoza-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2’-(5’,6’-dihydro-2’H-piran)-12-ylu (i) 2,6-dideoksy-4-O-(2,6-dideoksy-3-O-metylo-α-L-arabino-heksopiranozylo)-3-O-metylo-α-Larabino- heksopiranozyd (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5’S,6S,6’R,-8R,12S,13S,20R,21R,24S)- 21,24-dihydroksy-6’-izopropylo-5’,11,13,22-tetrametylo-2-okso-3,7,19-trioksatetracyklo- [15.6.1.1.4,8.020,24]pentakoza-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2’-(5’,6’-dihydro-2’H-piran)-12-ylu (ii) - 18 g w 1 litrze środka.
Opis działania
Acaramik 018 EC jest środkiem owadobójczym i przędziorkobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania owadów szkodliwych w sadach oraz przędziorków w uprawach pod osłonami. Na roślinie działa wgłębnie.
Zakres stosowania, terminy i dawki
Zalecana dawka: 0,75 l/ha.
Można też stosować łącznie z adiuwantem Superam 10 AL (50 ml/100 l cieczy użytkowej).
Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
Opryskiwać w okresie składania jaj i na początku wylęgania się larw, tj. przed kwitnieniem grusz, po kwitnieniu albo w drugiej lub trzeciej dekadzie czerwca.
Okres karencji
3 DNI
Okres prewencji dla ludzi, zwierząt i pszczół
Nie dotyczy
Uwagi
W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środka nie stosować:
- na rośliny uprawne w trakcie kwitnienia
- kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty
- w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek, a także na rośliny, w których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
Etykieta
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin
Podmiot, który uzyskał zezwolenia
Zobacz także