Coragen 200 SC

Logo
Typ preparatu
zoocydy
Faza fenologiczna jabłoni
faza ukazywania się pierwszy liści jabłoni
faza zielonego pąka jabłoni
faza różowego pąka jabłoni
od końca kwitnienia do czerwcowego opadania zawiązków jabłoni
wzrost owoców po czerwcowym opadaniu zawiązków jabłoni
Choroba jabłoni
Szkodniki jabłoni
Zawartość substancji aktywnej
chlorantraniliprol – 3-bromo-N-[4-chloro-2-metylo-6-[(metyloamino)karbonylo]fenylo]-1-(3-
chloro-2-pirydynylo)-1H-pirazolo-5-karboksyamid (zwiazek z grupy antranilowych diamidów) – 200 g w 1 litrze (18,4%)
 
Opis działania
CORAGEN 200 SC jest srodkiem owadobójczym w formie koncentratu w postaci steEonej zawiesiny do rozcienczania woda, o działaniu kontaktowym i Eoładkowym, przeznaczonym do zwalczania larw i chrzaszczy stonki ziemniaczanej w ziemniaku, owocówki jabłkóweczki i zwójkówek w jabłoni, gasienic bielinka rzepnika, pietnówki kapustnicy oraz tantnisia krzyEowiaczka w kapuscie głowiastej białej. Na roslinie działa powierzchniowo i wgłebnie. ParaliE owadów nastepuje w ciagu kilku godzin i objawia sie zahamowaniem ruchu i Eerowania szkodnika. Całkowite zwalczenie nastepuje w ciagu 2-4 dni od zabiegu. Srodek przeznaczony do stosowania przy uEyciu opryskiwaczy polowych i sadowniczych.
Zakres stosowania, terminy i dawki
  • Owocówka jabłkóweczka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125-175 ml/ha

Zalecana ilosc wody: 500-750 l/ha

Zabieg wykonac w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, nie pózniej nie w fazie czarnej główki. Wyższa z zalecanych dawek stosowac w przypadku dużej liczebnosci szkodnika. Srodek stosowac przemiennie ze srodkami należacymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania, w odstepach co 14 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 2.
  • Zwójkówki lisciowe
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125-175 ml/ha

Zalecana ilosc wody: 500-750 l/ha

Zabieg wykonac wczesna wiosna w fazie zielonego paka lub latem w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj.
WyEsza z zalecanych dawek stosowac w przypadku duEej liczebnosci szkodnika. Srodek stosowac przemiennie ze srodkami naleEacymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania, w odstepach co 14 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 2.
Okres karencji
jabłoń - 14 dni
Okres prewencji dla ludzi, zwierząt i pszczół
Nie dotyczy
Uwagi
1. Środek stosować po przekroczeniu progu szkodliwosci dla danego szkodnika.
2. Ograniczyć stosowanie srodka do 2 zabiegów w sezonie wegetacyjnym. W przypadku wykonania drugiego zabiegu srodek stosowac przemienienie ze srodkami naleEacymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
3. Nie stosować środka na roślinach przeznaczonych do rozmnażania (z wyjatkiem szkółek drzew owocowych).
4. Podczas stosowania nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sasiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach
Etykieta
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin
Podmiot, który uzyskał zezwolenia
Zobacz także