Delan 700 WG

Logo
Typ preparatu
fungicydy
Faza fenologiczna jabłoni
faza zielonego pąka jabłoni
faza różowego pąka jabłoni
kwitnienie jabłoni
od końca kwitnienia do czerwcowego opadania zawiązków jabłoni
wzrost owoców po czerwcowym opadaniu zawiązków jabłoni
Choroba jabłoni
Szkodniki jabłoni
Zawartość substancji aktywnej
ditianon 2,3-dicyjano-1,4-ditiaantrachinon (związek z grupy antrachinonów) - 700 g/kg
Opis działania
Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni przed parchem jabłoni.
Zakres stosowania, terminy i dawki
Zalecane dawki: 0,5 i 0,75 kg/ha.
Wyższą dawkę stosować w przypadku dużego nasilenia choroby.
Zalecana ilość wody: 250-750 l/ha w zależności od wielkości drzew.
Delan 700 WG można stosować w ciągu całego sezonu wegetacyjnego.
Środek stosować od początku wegetacji zapobiegawczo lub interwencyjnie (do 36 godzin po infekcji).
Delan 700 WG można stosować łącznie ze środkiem Discus 500 WG.
Zalecana dawka: Delan 700 WG - 0,3 kg/ha + Discus 500 WG - 0,2 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 250 -750 l/ha w zależności od wielkości drzew.
Mieszaninę stosować zapobiegawczo od fazy zielonego pąka lub interwencyjnie (do 48 godzin po infekcji), nie częściej niż 2-3 razy w sezonie.
Okres karencji
jabłoń - 21 dni
jabłoń (przy łącznym stosowaniu z preparatem Discus 500 WG) - 28 dni.
Okres prewencji dla ludzi, zwierząt i pszczół
nie dotyczy
Uwagi
Uwaga: Mieszaninę stosuję się w celu zapobiegania pojawienia się form parcha jabłoni
odpornych na środki z grupy strobiluryn.
Etykieta
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin
Podmiot, który uzyskał zezwolenia
Zobacz także