Dursban 480 EC

Logo
Typ preparatu
zoocydy
Faza fenologiczna jabłoni
przed sadzeniem drzew jabłoni
Choroba jabłoni
Szkodniki jabłoni
Zawartość substancji aktywnej
Chloropiryfos: tiofosforan 0-3,5,6-trichloropirydyn-2-ylo-0,0-dietylu (związek z grupy fosforoorganicznych) 480 g w 1 litrze środka.
Opis działania
Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Środek o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym przeznaczony jest do zwalczania niektórych szkodników w buraku cukrowym i pastewnym, tytoniu, roślinach sadowniczych, warzywnych i ozdobnych oraz w leśnictwie. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie.
Zakres stosowania, terminy i dawki
-pędraki, drutowce, opuchlaki.
Zalecana dawka: 5 l/ha.
Opryskiwać przed sadzeniem drzew lub krzewów i wymieszać środek z glebą poprzez zabronowanie.
Zalecana ilość wody: 750 - 900 l/ha.
Okres karencji
Nie dotyczy
Okres prewencji dla ludzi, zwierząt i pszczół
DLA LUDZI : 24 godziny,
DLA ZWIERZĄT : Nie dotyczy,
DLA PSZCZÓŁ : 96 godzin.
Uwagi
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15ºC.
2. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia, - kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
- w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji
Etykieta
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin
Podmiot, który uzyskał zezwolenia
Zobacz także