Fint Plus 64 WG

Logo
Typ preparatu
fungicydy
Faza fenologiczna jabłoni
faza zielonego pąka jabłoni
faza różowego pąka jabłoni
kwitnienie jabłoni
od końca kwitnienia do czerwcowego opadania zawiązków jabłoni
wzrost owoców po czerwcowym opadaniu zawiązków jabłoni
Choroba jabłoni
Szkodniki jabłoni
Zawartość substancji aktywnej
kaptan - N-(trichlorometylosulfanylo)-1,2,3,6-tetrahydroftalimid (związek z grupy ftalimidów )
– 60%,
trifloksystrobina - (E)-metoksyimino{(E)-α- [1- α,α,α-trifluoro-m-toilo)
etylidenoaminooksy]-o- tolilo}octan metylu / (związek z grupy strobiluryn) – 4%.
Opis działania
Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu
mezostemicznym i kontaktowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
jabłoni przed chorobami grzybowymi. Działanie mezostemiczne trifloksystrobiny polega na
rozprzestrzenianiu się substancji aktywnej poprzez dyfuzję w fazie gazowej na powierzchni liści,
wiązaniu się z powierzchniową warstwą wosków oraz częściowym działaniu wgłębnym
połączonym z przemieszczaniem się w przestworach międzykomórkowych. Środek przeznaczony
do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych i ręcznych.
Zakres stosowania, terminy i dawki
- parch jabłoni
Zalecana dawka: 1,85 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie od fazy zielonego pąka
do fazy dojrzewania owoców.
W celu zapobiegania powstawaniu form odpornych sprawcy parcha jabłoni na fungicydy
strobilurynowe wykonać maksymalnie 3 zabiegi środkiem Flint Plus 64 WG w sezonie.
Środek stosować nie częściej niż co 7 dni.
Środek stosować przemiennie z fungicydami o innym mechanizmie działania.

- mączniak prawdziwy
Zalecana dawka: 1,85 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy zielonego paka do fazy dojrzewania owoców.
Wykonać maksymalnie 3 zabiegi w sezonie. Środek stosować nie częściej niż co 7 dni.
Środek stosować przemiennie z fungicydami o innym mechanizmie działania.
Okres karencji
jabłoń - 35 dni
Okres prewencji dla ludzi, zwierząt i pszczół
Nie dotyczy
Uwagi
Środek o bardzo dobrej przyczepności. Mało wrażliwy na zmywanie przez deszcz.
Można go stosować na mokre liście, podczas mgły i mżawki. Stosując na wilgotne liście używać
mniejszej ilości wody, aby nie dopuścić do spływania cieczy użytkowej z liści.
Środek działa w szerokim zakresie temperatur.
Etykieta
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin
Podmiot, który uzyskał zezwolenia
Zobacz także