Nissorun 050 EC

Logo
Typ preparatu
zoocydy
Faza fenologiczna jabłoni
faza zielonego pąka jabłoni
faza różowego pąka jabłoni
wzrost owoców po czerwcowym opadaniu zawiązków jabłoni
Choroba jabłoni
Szkodniki jabłoni
Zawartość substancji aktywnej
heksytiazoks /trans(4SR,5SR)-5-(4-chlorofenylo)-N-cycloheksylo-4-metylo-2-okso-l,3- tiazolidyn-3-ylokarboksyamid/ (związek z grupy tiazolidyn) - 50 g w 1 litrze środka.
Opis działania
Środek przędziorkobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania przędziorka owocowca na jabłoniach. Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe z wyjątkiem osobników dorosłych. Na roślinie wykazuje działanie wgłębne.
Zakres stosowania, terminy i dawki
-Zalecana dawka: 0,9 l/ha.
Optymalny termin stosowania przypada w okresie od fazy zielonego do fazy różowego pąka kwiatowego jabłoni.

W celu równoczesnego zwalczania wszystkich stadiów rozwojowych (formy ruchome i jaja) przędziorka owocowca środek Nissorun 050 EC stosować w okresie wzrostu zawiązków owocowych w mieszaninie ze środkiem Ortus 05 SC:
Nissorun 050 EC w dawce 0,75 l/ha + Ortus 05 SC w dawce 0,5 l/ha
Stosować w okresie wzrostu zawiązków owocowych.
- Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
Okres karencji
30 DNI
Okres prewencji dla ludzi, zwierząt i pszczół
Nie dotyczy
Uwagi
Opryskiwać całe rośliny - zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również dolnej strony liści.
Etykieta
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin
Podmiot, który uzyskał zezwolenia
Zobacz także