Ortus 05 SC

Logo
Typ preparatu
zoocydy
Faza fenologiczna jabłoni
faza ukazywania się pierwszy liści jabłoni
faza zielonego pąka jabłoni
faza różowego pąka jabłoni
od końca kwitnienia do czerwcowego opadania zawiązków jabłoni
wzrost owoców po czerwcowym opadaniu zawiązków jabłoni
Choroba jabłoni
Szkodniki jabłoni
Zawartość substancji aktywnej
fenpiroksymat (związek z grupy fenoksypirazoli) – 51,2 g w 1 litrze środka (5,02%)
Opis działania
Ortus 05 SC jest środkiem przędziorkobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania przędziorków i szpecieli w uprawie jabłoni, gruszy,
śliwy, porzeczki czarnej i truskawki. Zwalcza wszystkie ruchome stadia rozwojowe przędziorków. Na roślinie działa powierzchniowo.
Środek Ortus 05 SC stosowany jest przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych i ręcznych.
Zakres stosowania, terminy i dawki
  • Przędziorek owocowiec i przędziorek chmielowiec.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 - 1,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 1.
  • Pordzewiacz jabłoniowy.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,2 - 1,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
Okres karencji
Jabłoń - 21 dni
Okres prewencji dla ludzi, zwierząt i pszczół
Nie dotyczy
Uwagi
1. Opryskiwać całe rośliny, zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również dolnej strony liści.
2. w przypadku dużego zagęszczenia oraz dużej masy liściowej opryskiwanych roślin, do cieczy użytkowej dodać środek zwilżający.
3. Aby zapobiegać zjawisku odporności środek należy stosować w sezonie wegetacyjnym przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
Etykieta
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin
Podmiot, który uzyskał zezwolenia
Zobacz także