Calypso 480 SC

Logo
Typ preparatu
zoocydy
Faza fenologiczna porzeczek czarnych
po kwitnieniu porzeczki czarnej
po zbiorze porzeczki czarnej
Choroba porzeczek czarnych
Szkodniki porzeczek czarnych
Zawartość substancji aktywnej
tiachlopryd (związek z grupy chloronikotynyli) - 480 g w 1 litrze środka (40,40%).
Opis działania
CALYPSO 480 SC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących. W roślinie działa układowo.
Środek Calypso 480 SC przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i sadowniczych.
Zakres stosowania, terminy i dawki
  •  Pryszczarek porzeczkowiec pędowy.
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 l/ha.
Zabieg wykonać w okresie lotu muchówek i składania jaj przez I pokolenie szkodnika oraz w okresie występowania II pokolenia - bezpośrednio po zbiorze owoców.
W razie konieczności zabiegi powtórzyć.
  • Mszyce.
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,1-0,15 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużego nasilenia szkodnika.
Zabieg wykonać bezpośrednio po zakończeniu fazy kwitnienia.

Maksymalna liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni.
Zalecana ilość wody: 750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik 


Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała
  • Przeziernik porzeczkowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli, do monitorowania stosować pułapki feromonowe.
  • Pryszczarek porzeczkowiak kwiatowy
Zabieg wykonać przed kwitnieniem, tylko na plantacjach zasiedlonych w poprzednim roku.
  • Pryszczarek porzeczkowiak liściowy
Zabieg wykonać po zauważeniu pierwszych uszkodzonych liści.
  • Zwójka różóweczka
Zabieg wykonać tuż przed kwitnieniem, w okresie wylegania się gąsienic.
 
Maksymalna liczba zabiegów 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 – 14 dni.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Okres karencji
porzeczka czarna - 5 dni
Okres prewencji dla ludzi, zwierząt i pszczół
Nie dotyczy
Uwagi
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 10st. C.
2. Zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
3. Aby zapobiec wystąpieniu odporności środek stosować maksymalnie 1 – 2 razy w sezonie wegetacyjnym. W przypadku konieczności wykonania kolejnego zabiegu stosować insektycydy należące do innych grup chemicznych o innym mechanizmie działania.
Etykieta
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin
Podmiot, który uzyskał zezwolenia
Zobacz także