Zato 50 WG

Logo
Typ preparatu
fungicydy
Faza fenologiczna porzeczek czerwonych i białych
przed kwitnieniem porzeczki czerwonej i białej
kwitnienie porzeczki czerwonej i białej
po kwitnieniu porzeczki czerwonej i białej
po zbiorze porzeczki czerwonej i białej
Choroba porzeczek czerwonych i białych
Szkodniki porzeczek czerwonych i białych
Zawartość substancji aktywnej
trifloksystrobina - 500 g w 1 litrze środka
Opis działania
Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu mezostemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie chmielu, jabłoni, gruszy, truskawki oraz roślin warzywnych przed chorobami grzybowymi. 

Działanie mezostemiczne polega na rozprzestrzenianiu się substancji aktywnej poprzez dyfuzję w fazie gazowej na powierzchni liści, wiązaniu się z powierzchniową warstwą wosków oraz częściowym działaniu wgłębnym połączonym z przemieszczaniem się w przestworach międzykomórkowych
Zakres stosowania, terminy i dawki
  • Amerykański mączniak agrestu
  • Opadzina liści porzeczek
  • Rdza wejmutkowo-porzeczkowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 0,2 kg/ha

Środek należy stosować z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby lub po zbiorach owoców
Okres karencji
14 dni
Okres prewencji dla ludzi, zwierząt i pszczół
nie dotyczy
Uwagi
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. 
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. 
Unikać zanieczyszczenia skóry. 
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. 
W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody. 
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. 
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę. 
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. 
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. 
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Etykieta
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin
Podmiot, który uzyskał zezwolenia
Zobacz także