Misecznik śliwowy w leszczynie

łac. Parthenolecanium corni

Opis gatunku i szkodliwość:
Jest to szkodnik występujący na wielu gatunkach liściastych. Samice mają kształt brunatnej półkuli o średnicy 3 mm. Misecznik śliwowy wiedzie nieruchomy tryb życia, ukryty pod brązową, wypukłą tarczką przytwierdzoną do gałęzi. W czerwcu samice składają jaja pod tarczką. Po złożeniu jaj samice zamierają, ale ich tarczka pozostaje na gałązkach do następnego roku. Wylęgające się larwy przechodzą na liście i tam żerują wysysając soki. W czasie żerowania wydzielają obficie rosę miodową, na której wydzielają się grzyby sadzakowe. Krzewy leszczyny zaatakowane przez misecznika słabo rosną i słabo owocują, a nierzadko zamierają.

Zwalczanie:
Zwalczać szkodnika można wiosną, w okresie żeru larw na pędach, lub w drugiej połowie lata, po wyjściu larw nowego pokolenia na liście.

Zobacz preparaty zwalczające Misecznik śliwowy w leszczynie: