BBCH – Fazy fenologiczne

Skala BBCH jest wykorzystywana w państwach Unii Europejskiej do identyfikacji fitofenologicznych faz rozwojowych roślin uprawnych. Skale BBCH wykorzystują system kodu dziesiętnego, który dzieli się na zasadnicze i drugorzędne fazy rozwoju roślin.
Skala BBCH dla drzew ziarnkowych (jabłoń i grusza)

Rozwój pąka 0

BBCH 00

Stan spoczynku, okres bezlistny: pąki liściowe i kwiatowe zamknięte i okryte ciemnobrązowymi łuskami

BBCH 01

Początek nabrzmiewania pąków (pąki liściowe), widoczne nabrzmiałe pąki oraz wydłużone łuski pąków z jasnymi przebarwieniami

BBCH 03

Zakończenie nabrzmiewania pąków, łuski pąkowe jasno zabarwione, pewne ich obszary gęsto pokryte włoskami

BBCH 07

Początek pękania pąka, widoczny zielony szczyt pierwszego liścia

BBCH 09

Zielony szczyt liścia około 5 mm poza łuskami pąkowymi


Rozwój liści 1

BBCH 10

Zielony szczyt liścia 10 mm poza łuskami pąkowymi, oddzielają się pierwsze liście

BBCH 11

Rozwinięty pierwszy liść (pozostałe dopiero się rozwijają)

BBCH 15

Rozwijają się kolejne liście, nie mające jeszcze typowej wielkości

BBCH 19

Pierwsze liście całkowicie wykształcone


Rozwój pędów 3

BBCH 31

Początek wzrostu pędu, widoczne osie rozwoju pędów

BBCH 32

Pędy osiągają około 20% typowej długości

BBCH 39

Pędy osiągają około 90% typowej długości

Rozwój kwiatostanu 5

BBCH 51

Pąki kwiatowe nabrzmiewają: łuski pąkowe wydłużone z jasnobrązowymi przebarwieniami

BBCH 52

Koniec nabrzmiewania pąków, widoczne jasnobrązowo zabarwione łuski pąkowe, częściowo gęsto pokryte włoskami

BBCH 53

Pękanie pąka, widoczne zielone końce liściowe osłaniające kwiaty

BBCH 54

Faza „uszu myszy” zielone końce liściowe 10 mm poza łuskami pąkowymi, oddzielają się pierwsze kwiaty

BBCH 55

Widoczne pąki kwiatowe

BBCH 56

Faza zielonego pąka, pojedyncze kwiaty oddzielają się (są ciągle zamknięte)

BBCH 57

Faza różowego pąka (jabłoń), białego (grusza), płatki kwiatów wydłużają się, działki kielicha lekko otwarte, płatki już widoczne

BBCH 59

Większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę

Kwitnienie 6

BBCH 60

Otwarte pierwsze kwiaty

BBCH 61

Początek fazy kwitnienia, otwartych około 10% kwiatów

BBCH 62

Otwartych około 20% kwiatów

BBCH 63

Otwartych około 30% kwiatów

BBCH 64

Otwartych około 40% kwiatów

BBCH 65

Pełnia fazy kwitnienia: przynajmniej 50% kwiatów otwartych, opadają pierwsze płatki

BBCH 67

Zasychanie kwiatów: większość płatków opada

BBCH 69

Koniec fazy kwitnienia: wszystkie płatki opadła

Rozwój owoców 7

BBCH 71

Powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość do 10 mm

BBCH 72

Owoc osiąga wielkość do 20 mm

BBCH 73

Początek opadania owoców (czerwcowe opadanie)

BBCH 74

Średnica owocu dochodzi do 40 mm, owoc podnosi się (faza T – spód owocu i szypułka tworzą literę T)

BBCH 75

Owoc osiąga połowę typowej wielkości

BBCH 76

Owoc osiąga 60% o typowej wielkości

BBCH 77

Owoc osiąga 70% o typowej wielkości

BBCH 78

Owoc osiąga 80% o typowej wielkości

BBCH 79

Owoc osiąga 90% o typowej wielkości

Dojrzewanie owoców 8

BBCH 81

Początek dojrzewania, wybarwianie się owocu na typowy dla danego gatunku kolor

BBCH 85

Zaawansowane dojrzewanie, barwa owoców bardziej intensywna

BBCH 87

Owoc dojrzały do zbioru

BBCH 89

Owoce dojrzałe do konsumpcji, posiadają typowy smak i jędrność

Zamieranie liści 9

BBCH 91

Zakończony wzrost pędów, rozwinięte pąki szczytowe, ulistnienie ciągle żywo zielone

BBCH 92

Liście zaczynają się przebarwiać

BBCH 93

Początek opadania liści

BBCH 95

50% liści przebarwionych

BBCH 97

Wszystkie liście opadły

BBCH 99

Zebrane owoce, okres spoczynku

Ważne:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

Scroll to Top