Calibra

Deklarowana zawartość składników pokarmowych: 1,0% manganu (Mn) rozpuszczalnego w wodzie oraz 1,0% cynku (Zn) rozpuszczalnego w wodzie.

Calibra jest płynnym nawozem organiczno-mineralnym do stosowania dolistnego, zawierający filtrat z alg morskich Ascophyllum nodosum, mikroskładniki – mangan (Mn) oraz cynk (Zn). Calibra zwiększa intensywność podziałów komórkowych i poprawia odżywienie młodych, intensywnie rosnących zawiązków, co gwarantuje uzyskanie większych owoców.


Jabłoń: wielkość owoców

Termin stosowania: zabieg wykonać w czasie opadania płatków, powtórzyć po 7 – 10 dniach. Pierwszy zabieg wykonać pod koniec opadania płatków, drugi zabieg w czasie kiedy owoce osiągają wielkość 12 mm, zabieg trzeci wykonać kiedy owoce osiągają wielkość od 15 do 20 mm

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-3,0 l/ha

Liczba zabiegów: 2-3
Odstęp między zabiegami: –

Zalecana ilość wody: 350-800 l/ha

Uwaga:
W przypadku stosowania nawozu Calibra z innymi nawozami bądź środkami wspomagającymi uprawę w mieszaninie zbiornikowej, należy szczególną uwagę zwrócić na kolejność dodawania poszczególnych preparatów, postępować zgodnie z dobrą praktyką ochrony roślin. Należy również zwrócić uwagę na zapisy w etykietach preparatów dodawanych do mieszaniny zbiornikowej. Zaleca się aby przed zastosowaniem mieszaniny zbiornikowej na każdej opryskiwanej po raz pierwszy wrażliwej odmianie lub gatunku rośliny wykonać próbny zabieg na kilku roślinach celem sprawdzenia, czy nie wystąpią objawy fitotoksyczności lub uszkodzenia roślin. Nie mieszać z nawozami wapniowymi lub o odczynie zasadowym. Nie przewiduje się łącznego stosowania nawozu ze środkami ochrony roślin. Zabrania się stosowania środka na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem. Za gleby zamarznięte nie uznaje się gleby, która zamarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia. Produkt charakteryzuje się odczynem kwaśnym (pH 2,4 do 2,9) o przewodności elektrycznej (σ): 6,6 S/m.


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top