Colorado

Deklarowana zawartość składników pokarmowych: 1,83% manganu (Mn) rozpuszczalnego w wodzie 1,9% cynku (Zn) rozpuszczalnego w wodzie.

Colorado zostało wyprodukowane w oparciu o unikalną i opatentowaną technologię PhysioActivator™. Nawóz poprawia wybarwienie i odżywienie dojrzewających owoców. Stosować jako roztwór wodny za pomocą opryskiwaczy używanych w ochronie roślin, najlepiej techniką oprysku drobnokroplistego tak, aby zapewnić całkowite zwilżenie liści i owoców.


Jabłoń: wybarwienie owoców

Termin stosowania: 4 tygodnie przed zbiorem, powtórzyć po dwóch tygodniach

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha

Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: –

Zalecana ilość wody: 350-800 l/ha


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top