Calibra

Deklarowana zawartość składników pokarmowych: 1,0% manganu (Mn) rozpuszczalnego w wodzie oraz 1,0% cynku (Zn) rozpuszczalnego w wodzie.

Calibra Read More »