Geoxe

Zawartość substancji czynnej: fludioksonil (substancja z grupy fenylopiroli) – 500 g/kg (50%)

Opis działania: FUNGICYD, koncentrat w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG), o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby


Termin stosowania środka: stosować od fazy, gdy średnica owoców dochodzi do 40 mm (faza T), do fazy dojrzałości konsumpcyjnej owoców (BBCH 74-89)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,45 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,45 kg/ha lub 0,25 kg/10000 m2 powierzchni ściany owoconośnej

Liczba zabiegów: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 300-1500 l/ha


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top