Captan 80 WDG

Zawartość substancji czynnej: kaptan (związek z grupy ftalimidów) – 800 g/kg (80 %)

Opis działania: Captan 80 WDG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym przeznaczonym do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin sadowniczych przed chorobami grzybowymi.


Jabłoń: Parch jabłoni

Termin stosowania środka: stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją, przed spodziewaną infekcją, od fazy zielonego pąka. Opryskiwać do całkowitego zwilżenia liści i pędów.

Maksymalna/Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha

Liczba zabiegów: 10
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha

Jabłoń: choroby przechowalnicze: Gorzka zgnilizna jabłek, Szara pleśń

Termin stosowania środka: W celu ograniczenia występowania chorób przechowalniczych środek stosować jednorazowo na cztery tygodnie przed planowanym zbiorem (BBCH 81-85).
W celu osiągnięcia lepszej ochrony owoców przed chorobami przechowalniczymi wykonać kolejny zabieg innym środkiem ochrony roślin zgodnie z jego etykietą instrukcją stosowania w okresie 7-14 dni przed zbiorem.

Maksymalna/Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha

Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top