Kinactiv Fruit

Zawartość substancji czynnej: wolne l-aminokwasy pochodzenia roślinnego oraz makro i mikroelementy (% W/W – 4,0, % W/V – 5,0)
pięciotlenek fosforu (p2o5) (% W/W – 12,0, % W/V – 16,0)
potas (k2o) (% W/W – 16,0, % W/V – 21,0)
bor (b) (% W/W – 0,5, % W/V – 0,7)
molibden (mo) (% W/W – 0,05, % W/V – 0,07)
miedź (cu) (% W/W – 0,002, % W/V – 0,003)
Żelazo (fe) (% W/W – 0,02, % W/V – 0,03)
mangan (mn) (% W/W – 0,01, % W/V – 0,02)
cynk (zn) (% W/W – 0,002, % W/V – 0,003)

Kinactiv Fruit jest produktem zawierającym aminokwasy uzyskane w procesie fermentacji bakteryjnej białek wyłącznie pochodzenia roślinnego oraz makro i mikroelementy.
Kinactiv Fruit jest szczególnie zalecany w uprawach jabłoni i innych drzew owocowych, roślin jagodowych oraz niektórych warzyw, dla których cechy jakościowe takie jak wybarwienie, jędrność, trwałość pozbiorcza odgrywają szczególną rolę.

Opis działania: Zawarte w Kinactiv Fruit wolne L-aminokwasy oraz zestaw makro i mikroelementów korzystnie wpływają na rozwój owoców. Poprawiają ich wyrównanie, wybarwienie i zawartość cukrów oraz korzystnie wpływają na jakość owoców podczas przechowywania.


Jabłoń: Poprawa wyrównania owoców, Zwiększenie zawartości cukrów oraz poprawa jakości owoców podczas przechowania

Termin stosowania: 2 zabiegi wykonać w okresie wzrostu zawiązków owoców. Ostatni zabieg wykonać w okresie początku wybarwiania owoców

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha

Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: 10 – 15 dni.

Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top