Kaishi

Zawartość substancji czynnej: wolne l-aminokwasy pochodzenia roślinnego (% W/W – 12,0, % W/V – 13,0) azot (n) (% W/W – 2,0, % W/V – 2,1)

Kaishi jest produktem zawierającym aminokwasy wytworzone w procesie hydrolizy enzymatycznej białek pochodzenia wyłącznie roślinnego. Kaishi jest zalecany szczególnie do stosowania po okresach stresu (np. zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury, wymoknięcia, susza, zasolenie, grad), lub podczas kluczowych i wymagających stadiów rozwojowych roślin uprawnych.

Opis działania: Wolne L-aminokwasy zawarte w Kaishi stymulują procesy metaboliczne w roślinie, które ulegają zachwianiu w sytuacjach stresowych dla roślin. Po zastosowaniu Kaishi rośliny łatwiej przechodzą okresy stresowe i szybciej się regenerują, ponieważ L-aminokwasy wpływają korzystnie na fotosyntezę, wzmocnienie ścian komórkowych i pracę aparatów szparkowych.
Ponadto niektóre aminokwasy (L-prolina, L-metionina, L-tryptofan) poprawiają kondycję roślin i korzystnie wpływają na ich rozwój gdyż są prekursorami fitohormonów i substancji wzrostowych.


Jabłoń: Susza, przymrozek

Termin stosowania:

  1. Po okresach wiosennych przymrozków
  2. Po czerwcowym opadzie zawiązków
  3. Po okresach niesprzyjających warunków pogodowych

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha

Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: 7 – 10 dni.

Zalecana ilość wody: 500 l/ha


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top