Asahi SL

Zawartość substancji czynnej:
para-nitrofenolan sodu (związek z grupy pochodnych nitrofenoli) – 3 g/l (0,3%)
orto-nitrofenolan sodu (związek z grupy pochodnych nitrofenoli) – 2 g/l (0,2%)
5-nitrogwajakolan sodu (związek z grupy pochodnych nitrofenoli) – 1 g/l (0,1%)

Opis działania: ASAHI SL jest regulatorem wzrostu, w formie cieczy do rozcieńczania wodą. Środek Asahi SL ma wpływ na wyższe plonowanie oraz polepszenie jakości plonów. Zastosowanie środka jest wskazane w warunkach stresowych, niesprzyjających wzrostowi roślin np. susza, przymrozki i po posadzeniu lub w przypadku uszkodzenia roślin np. środkami ochrony roślin lub nawozami.


Jabłoń: Susza, przymrozek, plonowanie

Termin stosowania: Asahi SL stosować od fazy widocznych pąków kwiatowych do fazy, gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha

Liczba zabiegów: 4
Odstęp między zabiegami: 7 – 14 dni.

Zalecana ilość wody: 500 l/ha


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top