Isomate CTT

Zawartość substancji czynnej: (E,E)-8,10 – dodekadieno-1-ol (związek z grupy nienasyconych alkoholi alifatycznych) –
– 254 mg/dyspenser (52,4 %)
dodekano-1-ol (związek z grupy alkoholi alifatycznych) – 132 mg/dyspenser (30,6%)
tetradekano-1-ol (związek z grupy alkoholi alifatycznych) – 31 mg/dyspenser (7,1%)

Opis działania: Środek ochrony roślin w formie zawieszki dozującej (dyspensera) (VP), który zawiera substancje czynne (feromony) uwalniane w sposób ciągły w czasie całego okresu aktywności motyli. Przeznaczony jest do wabienia i dezorientacji samców owocówki jabłkóweczki, a w konsekwencji ograniczenia występowania szkodnika. Działanie środka nie polega na bezpośrednim zabijaniu szkodników. Wydzielające się z dyspenserów feromony poprzez dezorientację samców uniemożliwiają im zapłodnienie samic. Niezapłodnione samice nie składają jaj. Wówczas osobniki dorosłe giną nie przedłużając gatunku. Oprócz ochrony sadów przed narażeniem na składanie jaj i żerowanie gąsienic w roku stosowania, technologia z zastosowaniem dyspenserów feromonowych w celu dezorientacji samców prowadzi do stopniowego ograniczania populacji gatunku na terenie chronionym, dlatego zaleca się jej stosowanie w kolejnych sezonach wegetacyjnych.


Jabłoń: Owocówka jabłkóweczka

Termin stosowania: Termin stosowania: dyspensery rozwieszać przed lotem motyli lub na początku lotów.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 500 dyspenserów na 1 ha

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: –


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top