Chorus 50 WG

Zawartość substancji czynnej: cyprodynil – związek z grupy anilinopirymidyn – 50% (500 g/kg)

Opis działania: Chorus 50 WG jest środkiem grzybobójczym, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni i gruszy przed chorobami grzybowymi.


Jabłoń: Parch jabłoni

Termin stosowania środka: stosować zapobiegawczo do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65), w odstępach co 7-10 dni lub interwencyjnie, do 48 godzin po infekcji.

Maksymalna/Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:0,3 kg/ha

Liczba zabiegów: 6
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni
Zalecana ilość wody: 500-700 l/ha


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top