Cros 250 EC

Zawartość substancji czynnej: difenokonazol (substancja z grupy triazoli) – 250 g/l (25,97 %)

Opis działania: Cros 250 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni, gruszy, malin, jeżyn, pietruszki, marchwi, buraka pastewnego i roślin ozdobnych


Jabłoń: Parch jabłoni

Termin stosowania środka: od fazy różowego pąka kwiatowego do końca fazy kwitnienia (BBCH 57-69)

Maksymalna/Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

Liczba zabiegów: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 5 dni
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha

Termin stosowania środka: od fazy różowego pąka kwiatowego do końca fazy kwitnienia (BBCH 57-69)

Maksymalna/Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

Liczba zabiegów: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-14 dni
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top