Kendo 50 EW

Zawartość substancji czynnej: cyflufenamid – związek z grupy fenyloacetamidów – 50 g/l (5,32%)

Opis działania: KENDO 50 EW jest środkiem grzybobójczym, w formie emulsji oleju w wodzie, o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.


Termin stosowania środka: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby o fazy różowego pąka do końca fazy gdy owoce osiągają połowę typowej wielkości (BBCH 57-75).
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku ryzyka dużego nasilenia choroby

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4-0,5 l/ha

Liczba zabiegów: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-14 dni.
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top