Delan Pro

Zawartość substancji czynnej:
ditianon (związek z grupy antrachinonów) – 125 g/l (9,10%)
fosfonian dipotasu (związek z grupy fosfonianów) – 561 g/l (40,86%)

Opis działania: Delan Pro jest fungicydem w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny, o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni i gruszy przed parchem.


Jabłoń: Parch jabłoni

Termin stosowania środka: opryskiwać od fazy pękania pąka, gdy widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do początku dojrzewania, gdy owoc wybarwia się na typowy dla danej odmiany kolor (BBCH 53-81).

Maksymalna / Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha

Liczba zabiegów: 6
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 5 dni.
Zalecana ilość wody: Zalecana ilość wody: 300-100 l/ha


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top