Faban 500 SC

Zawartość substancji czynnej:
ditianon (związek z grupy antrachinonów) – 250 g/l (21,9%),
pirymetanil (związek z grupy anilinopyrimidyn) – 250 g/l (21,9%)

Opis działania: Faban 500 SC jest środkiem grzybobójczym w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i wgłębnym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni przed parchem jabłoni i gruszy przed parchem gruszy.


Jabłoń: Parch jabłoni

Termin stosowania środka: stosować zapobiegawczo, w ciągu całego sezonu wegetacyjnego, od fazy pękania pąka (widoczne zielone końce liściowe osłaniające kwiaty) do pełni fazy rozwoju owoców (owoc osiąga 70% typowej wielkości) (BBCH 53-77).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha

Liczba zabiegów: 4
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 8 dni.
Zalecana ilość wody: Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top