Sercadis

Zawartość substancji czynnej: fluksapyroksad (związek z grupy karboksyamidów) – 300 g/l (26.5 %)

Opis działania: Sercadis jest fungicydem w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny, o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni przed parchem jabłoni i mączniakiem jabłoni oraz gruszy przed parchem gruszy.


Jabłoń: Parch jabłoni

Termin stosowania środka: środek stosować zapobiegawczo, od fazy pękania pąka, gdy widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do początku dojrzewania, gdy owoc wybarwia się na typowy dla danej odmiany kolor (BBCH 53-81).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25-0,3 l/ha

Liczba zabiegów: 3
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: Zalecana ilość wody: 150-1000 l/ha

Termin stosowania środka: stosować zapobiegawczo , od fazy pękania pąka, gdy widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do początku dojrzewania, gdy owoc wybarwia się na typowy dla danej odmiany kolor (BBCH 53-81).

Maksymalna / Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha

Liczba zabiegów: 3
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: Zalecana ilość wody: 150-1000 l/ha


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top