Score 250 EC

Zawartość substancji czynnej: difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (23,58%)

Opis działania: Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni, gruszy, wiśni i czereśni przed chorobami grzybowymi.


Jabłoń: Parch jabłoni

Termin stosowania środka: Zabiegi wykonywać od początku fazy różowego pąka kwiatowego do końca fazy, gdy owoce osiągają połowę typowej wielkości (BBCH 57-75)

Środek stosować zapobiegawczo co 10 dni lub interwencyjnie do 120 godzin po infekcji.

Maksymalna / Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

Liczba zabiegów: 3
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecana ilość wody: Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top