Fontelis 200 SC

Zawartość substancji czynnej: pentiopirad (związek z grupy karboksyamidów) – 200 g/l (20,4%)

Opis działania: Fungicyd w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu kontaktowym, wgłębnym i lokalnie układowym do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego (we wczesnym stadium rozwoju choroby, nie później niż 48 godzin po infekcji).

Jabłoń: Parch jabłoni, mączniak jabłoni.

Termin stosowania: od fazy rozwojowej BBCH 10 (wierzchołki liści wystają 10 mm powyżej łusek pąków) do 21 dni przed zbiorem.

Jabłoń: Szara pleśń

Termin stosowania: − od fazy pełni kwitnienia (przynajmniej 50% kwiatów otwartych) do fazy zasychania kwiatów, większość płatków opada (BBCH 65-67), zwłaszcza podczas deszczowej pogody,
Termin stosowania: − przed zbiorem w początkach dojrzewania owocu (BBCH 81), ale nie później niż 21 dni przed ich zbiorem.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-0,75 l/ha

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

Scroll to Top