Luna Experience 400 SC

Zawartość substancji czynnej:
fluopyram – (związek z grupy anilidów) – 200 g/l (17,7%)
tebukonazol – (związek z grupy triazoli) – 200 g/l (17,7%)

Opis działania: FUNGICYD w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego lub interwencyjnego.

Jabłoń: Parch jabłoni, Mączniak jabłoni.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie od fazy widocznych pąków kwiatowych do początku fazy rozwoju owoców (owoc osiąga wielkość do 2 cm) (BBCH 55-72).

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Jabłoń: Choroby przechowalnicze gorzka zgnilizna, parch przechowalniczy, szara pleśń, brunatna zgnilizna, sina pleśń

Termin stosowania: Środek stosować od fazy, gdy owoc osiąga 60% typowej wielości do fazy zaawansowanego dojrzewania (BBCH 76-85).

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

Scroll to Top