Luna Care 71,6 WG

Zawartość substancji czynnych:
fluopyram (związek z grupy benzamidów) – 50 g/kg (5,0%)
fosetyl glinu (związek z grupy fosfonowych) – 666 g/kg (66,6%)

FUNGICYD w formie rozpuszczalnych w wodzie granul (WG) do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym i układowym.
Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna fluropyram zaliczana jest do grupy 7, natomiast substancja czynna fosetyl glinu zaliczana jest do grupy P07.

Jabłoń: Parch jabłoni

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie, zgodnie z sygnalizacją od fazy, gdy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość do 10 mm do fazy początku dojrzewania owoców (BBCH 71-80).

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha (0,67 kg na 1 ha i każdy 1 m wysokości korony drzewa)

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 8 dni.


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

Scroll to Top