Miedzian 50 WP

Zawartość substancji czynnej: miedź w postaci tlenochlorku miedzi – 50% (500g Cu/kg)

Opis działania: Miedzian 50 WP jest środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin sadowniczych i warzywnych przed chorobami.


Jabłoń: Parch jabłoni

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, w fazie zielonego pąka (BBCH 0 – 7).
Ze względu na możliwość spowodowania oparzeń, stosować tylko do pierwszych zabiegów

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 10 dni.


Jabłoń: Zaraza ogniowa

Termin stosowania: środek stosować w okresie kwitnienia (BBCH 60 – 69).
Termin stosowania: środek stosować w okresie wzrostu owoców (BBCH 71):

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha

Liczba zabiegów: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 – 10 dni
Zalecana ilość wody: 500 – 750 l/ha.
Opryskiwać do całkowitego zwilżenia liści i pędów.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym jabłoni – 4


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top