VitiSan

Zawartość substancji czynnej: wodorowęglanu potasu – 994,9 g/kg (99,5 %)

FUNGICYD w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej (SP), o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego przeciwko chorobom powodowanym przez grzyby. Ze względu na mechanizm działania substancji czynnej środka polegający m in. na wysuszaniu zarodników grzybów, co zapobiega ich kiełkowaniu i rozwojowi strzępek infekcyjnych. Istotnym jest, aby wytworzyć możliwie jednolitą warstwę środka na powierzchni roślin.


Jabłoń: Parch jabłoni (ograniczenie występowania choroby)

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, w przypadku zagrożenia infekcją lub zgodnie z sygnalizacją, od fazy rozwoju liści do fazy zaawansowanego dojrzewania owoców (BBCH 10-85).

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha/ 1m wysokości korony

Zalecana ilość wody: 500 l wody/ha/ 1 m wysokości korony
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6
Odstęp pomiędzy zabiegami: 3 – 7 dni.


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top