Affirm 095 SG

Zawartość substancji czynnej: benzoesan emamektyny (związek z grupy makrocyklicznych laktonów) – 9,5 g/kg (0,95%).

Środek owadobójczy w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników w uprawach jabłoni, gruszy, winorośli, papryki, pomidora, fasoli szparagowej, ogórka, cukinii, patisona, arbuza, melona, dyni, kabaczka i sałaty. Na roślinie działa wgłębnie oraz translaminarnie. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i sadowniczych.


Jabłoń: Owocówka jabłkóweczka, Owocówka południóweczka, Zwójka różóweczka, Zwójka siatkóweczka, Zwójka rdzaweczka, Zwójka bukóweczka, Zwójka koróweczka

Termin stosowania: Fenofaza umożliwiająca wykonanie ostatniego zabiegu: początek dojrzewania. Zabieg należy przeprowadzić w oparciu o obserwacje nalotu za pomocą pułapek feromonowych – po złożeniu jaj, na początku masowego wylęgu larw. W zależności od intensywności pojawu szkodników zabieg można powtarzać co 7-10 dni.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 – 3,0 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 600-1000 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Ważne jest dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia, przy licznej populacji
szkodnika.


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top