Akarol 770 EC

Zawartość substancji czynnej: olej parafinowy – 770 g/l (89,6%)

Środek

Akarol 770 EC jest insektycydem i akarycydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej do stosowania w uprawie jabłoni, śliwy, świerka, modrzewia i cisa. Na roślinie działa powierzchniowo. Na szkodniki działa kontaktowo, w sposób mechaniczny: środek tworzy na powierzchni ciała szkodnika szczelny film blokując procesy oddychania (wymiany gazowej).


Jabłoń: Przędziorek owocowiec (stadia zimujące – jaja)

Termin stosowania: Środek stosować wczesną wiosną w fazie pękania paków, widocznych końców liści, osłaniających kwiaty jabłoni (BBCH 53).

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,5% (1,5 l środka w 100 l wody)

Zalecana ilość wody: 750-1000 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top