Apollo 500 SC

Zawartość substancji czynnej: chlofentezyna (związek z grupy tetrazyn) – 500 g/l (41,84%)

Apollo 500 SC jest akarycydem, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym, przeznaczonym do zwalczania przędziorka owocowca w jabłoni. Działa głównie jajobójczo, ale zwalcza również stadium larwy i pierwsze stadium nimfy. Nie
działa na formy dorosłe.


Jabłoń: Przędziorek owocowiec

Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy pękania pąka, gdy widoczny jest zielony szczyt pierwszego liścia, do fazy różowego pąka (BBCH 07-57), najlepiej na początku wylęgu larw z jaj zimowych, który zbiega się z fazą zielonego pąka kwiatowego (BBCH 56).

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l / ha

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top