Cardinale 200 SL

Zawartość substancji czynnej: acetamipryd (związek z grupy neonikotynoidów) 200 g/l (17,6%)

Ma działanie kontaktowe i żołądkowe, co oznacza, że wnika przez naskórek szkodników i poprzez drogi pokarmowe szkodników wraz z elementami spożywanej rośliny. Na roślinie działa powierzchniowo (chroni roślinę na jej powierzchni), wgłębnie (działa w miejscu naniesienia, wnika do rośliny, nie przemiesza się do nowych przyrostów roślin) i układowo (systemicznie), czyli wnika do rośliny i krąży w niej wraz z sokami. Sprawia to, że roślina jest doskonale chroniona przed insektami od wewnątrz jak i od zewnątrz.


Jabłoń: Owocówka jabłkóweczka

Termin stosowania: Opryskiwać na początku lotu motyli i masowego składania jaj, zgodnie z sygnalizacją, to jest w fazie rozwojowej jaja szkodnika zwanej “czarną główką”. Środek stosować od początku okresu kwitnienia, gdy jest otwartych jest około 20% kwiatów (BBCH 62) do początku okresu karencji, najpóźniej 14 dni przed zbiorem owoców.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2- 0,4 l/ha.

Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Maksymalna liczba zabiegów w uprawie jabłoni w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 8 dni


Termin stosowania: Środek stosować od początku okresu kwitnienia, gdy jest otwartych jest około 20% kwiatów (BBCH 62) do początku okresu karencji, tj. najpóźniej 14 dni przed zbiorem owoców.

Zalecana/maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha

Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Maksymalna liczba zabiegów w uprawie jabłoni w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 8 dni


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top