Carpovirusine Super SC

Zawartość substancji czynnej: CydiapomonellaGranulosisVirus (CpGV) – entomopatogeniczny wirus z rodziny Baculoviridae – 1 x1013 jednostek w 1 l środka

Carpovirusine Super SC jest biologicznym środkiem owadobójczym w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania owocówki jabłkóweczki w uprawie jabłoni.
Środek zawiera naturalnie występujący patogen owocówki jabłkóweczki i jest skuteczny jedynie po spożyciu przez larwy. Larwy przestają żerować w krótkim czasie po infekcji.
Część larw pobiera cząstki wirusa przegryzając osłonkę jaja w trakcie wylęgu i zamiera zanim rozpocznie żerowanie. Pozostałe larwy pobierają wirusa w momencie rozpoczęcia żerowania i giną w ciągu kilku dni. Carpovirusine Super SC jest środkiem selektywnym, nie stwarza zagrożenia dla organizmów pożytecznych.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych i ręcznych.


Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać na początku wylęgania się larw pierwszego pokolenia (faza „czarnej główki”) (BBCH 72 – 78).

Liczbę zabiegów dostosować do stopnia zagrożenia ze strony szkodnika w danym sezonie wegetacyjnym.
W wypadku bardzo licznego wystąpienia pierwszego pokolenia owocówki jabłkóweczki środek może wykazywać średni poziom zwalczania szkodnika.

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha (100 ml/100 m2)

Zalecana ilość wody: 1000 l/ha (100 l/100 m2)
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 – 12 dni
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 10

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top