Syllit 544 SC

Zawartość substancji czynnej: dodyna (związek z grupy pochodnych guanidyny) – 544 g/l (55,66%)

Opis działania: Fungicyd w postaci koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym,
przeznaczony do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego przed chorobami grzybowymi.


Jabłoń: Parch jabłoni

Termin stosowania: zabieg wykonać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku nabrzmiewania pąków liściowych (BBCH 01) do 60 dni przed zbiorem.
Zabieg interwencyjny wykonać do 24-48 godzin po infekcji, w zależności od temperatury powietrza.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-1500 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top