Syllit 64 WP

Zawartość substancji czynnej: dodyna (związek z grupy pochodnych guanidyny) – 65% (650 g/kg)

Opis działania: Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego w ochronie roślin sadowniczych przed chorobami grzybowymi.


Jabłoń: Parch jabłoni

Termin stosowania: Zapobiegawczo: środek stosować od fazy pękania pąka (BBCH 01) do 60 dni przed zbiorem.
Interwencyjnie: środek stosować do 24 godzin po infekcji w przypadku wysokiej temperatury i do 48 godzin w przypadku niskiej temperatury.
W celu uniknięcia ordzawień na odmianach wrażliwych (np. Golden Delicious) nie stosować środka w trakcie kwitnienia i do dwóch tygodni po kwitnieniu.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha

Zalecana ilość wody: 200-1500 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top