Talius Sad

Zawartość substancji czynnej: proquinazyd (związek z grupy chinazolin) – 200 g/l (20,53%)

Opis działania: FUNGICYD w postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego.
Substancja czynna środka należy wg. FRAC do grupy 13.


Termin stosowania: Środek należy stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby od fazy mysiego uszka do fazy, gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości (BBCH 10 – 75).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 – 0,3 l/ha (167 ml na 10 000 m2 LWA – ściany listowia dla zakresu 12 000 – 18000 m2 LWA).

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top