Tercel 16 WG

Zawartość substancji czynnej: ditianon (związek z grupy antrachinonów) – 120 g/kg (12%) piraklostrobina (związek z grupy strobiluryn) – 40 g/kg (4%)

Opis działania: FUNGICYD w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG) o działaniu powierzchniowym (ditianon) oraz lokalnie układowym (piraklostrobina), które polega na rozprzestrzenianiu się substancji biologicznie czynnej poprzez dyfuzję w fazie gazowej na liściach.


Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, od fazy pękania pąka, gdy widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty (BBCH 53) do momentu osiągniecia typowego wybarwienia dla dojrzałego owocu (BBCH 83).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-2,5 kg/ha

Zalecana ilość wody: 1000 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 12 dni.


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top