Siarkol Extra 80 WP

Zawartość substancji czynnej: siarka – 80% (800 g/kg)

Opis działania: Siarkol Extra 80 WP jest środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego.


Termin stosowania środka: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, co 7-10 dni, na krótko przed kwitnieniem i bezpośrednio po kwitnieniu w zależności od nasilenia choroby

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5 kg/ha

Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top