Pyrus 400 SC

Zawartość substancji czynnej: pirymetanil (związek z grypy anilinopirymidyn) – 400 g/l (34,3%)

Opis działania: Środek grzybobójczy, koncentrat działaniu kontaktowym i translaminarnym w ochronie jabłoni i gruszy przed parchem oraz winorośli, truskawek, jeżyny i maliny przed szarą pleśnią. Pyrus 400 SC działa skutecznie również w niższych temperaturach.


Termin stosowania środka: Środek stosować od fazy pękania pąków do końca fazy kwitnienia (BBCH 53–69).

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top