Plantivax

Zawartość substancji czynnej: laminaryna (związek z grupy polisacharydów) – 5 % (45 g/l)

Opis działania: Plantivax jest środkiem w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego. Środek Plantivax uruchamia naturalne mechanizmy obronne roślin, dzięki czemu wzmacnia odporność roślin na patogeny. Po zastosowaniu środka Plantivax rośliny wytwarzają białka odporności, fitoaleksyny oraz następuje lignifikacja ścian komórkowych. Środek stosowany nalistnie wykazuje działanie systemiczne, jest przeznaczony do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni i gruszy przed zarazą ogniową.


Jabłoń: Zaraza ogniowa

Termin stosowania środka: Plantivax stosować zapobiegawczo od fazy zielonego pąka do końca fazy kwitnienia (BBCH 56 – 69)

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha

Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 8-10 dni.


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top