Nimrod 250 EC

Zawartość substancji czynnej: bupirymat (związek z grupy pirymidyn) – 250g/l (26,9 %)

Opis działania: Nimrod 250 EC jest fungicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, działającym układowo, przeznaczonym do stosowania zapobiegawczego i zwalczającego mączniaka prawdziwego i amerykańskiego mączniaka agrestu.


Termin stosowania środka: środek stosować na przełomie kwietnia i maja, w fazie od początku do końca kwitnienia (BBCH 61-69).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7-0,9 l/ha

Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach dużego nasilenia choroby.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-14 dni.


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top